Thay nhau chăm sóc con cặc của anh đại gia. Đối với tôi một cách lặng lẽ, dường như anh ấy đã hoàn toàn quyết tâm nhận công việc này. “Làm ơn đi Javier,” tôi van nài, “Hãy nghĩ về việc anh đang làm, công việc đó có vẻ tốt hơn nhưng hãy nghĩ xem, anh sẽ làm gì một mình ở một thành phố xa lạ, ai sẽ chăm sóc anh?” thưa bà, tôi biết.” , nhưng tôi phải nghĩ về tương lai của mình, trong việc làm lại cuộc đời, tìm kiếm một người phụ nữ mới, tôi biết điều đó thật khó khăn với bạn, nhưng tôi phải nghĩ về bản thân mình, tôi biết rằng bạn sợ rằng tôi sẽ rời khỏi ngôi nhà này và cuộc sống của cô, bởi vì tôi là bạn đồng hành của cô, phải không, thưa cô?” con rể tôi hỏi.

Thay nhau chăm sóc con cặc của anh đại gia

Thay nhau chăm sóc con cặc của anh đại gia