Tag: dáng đẹp

Nện vào bướm múp em người yêu dáng đẹp

Nện vào bướm múp em người yêu dáng đẹp. Tôi nói - Kapila, cô nằm đây hai phút đi, tôi đưa xe đến, chúng ta vào bệnh viện, cô xoa bóp sẽ lành. Nói xong, tôi lấy kem ra khỏi túi và quay trở lại giường. Tôi nói - đau ở đ...