Tag: CRB-090415-964

Cô giáo tôi đúng là một con đĩ nứng lồn

Cô giáo tôi đúng là một con đĩ nứng lồn. Tôi nói lời tạm biệt và quay lại gặp những người bạn khác của tôi. Sau vài giờ chúng được bố mẹ gọi vào học và tôi bị bỏ lại một mình ở quảng trường đó. Bố mẹ tôi đã ra ngoài v...