Tag: CAWD-289

Cận cảnh nhan sắc cực phẩm của Miina Konno

Cận cảnh nhan sắc cực phẩm của Miina Konno. Nandu-Saheb Tại sao bạn lo lắng? Đi bắn ma, đó là ngày đầu tiên của bạn. Bạn muốn uống gì... nói trà hoặc thứ gì đó lạnh! Balram-Nandu, nếu trà này nguội, nó sẽ dùng được cả...