Tag: APKH-189

Thầy giáo vào khách sạn với học sinh để ôn bài

Thầy giáo vào khách sạn với học sinh để ôn bài. Cô lùi lại, nhưng những ngón tay vẫn tiếp tục. “Làm ơn, không,” cô lặp lại yêu cầu của mình. Tay anh nhéo chỗ nhạy cảm nhất, rồi nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng nhào nặn chỗ đó...