Ngoan nào, rồi bố cho con tiền. điều đó thật sai lầm và tôi không thể cho phép mình thể hiện điều đó. rằng tình cảm của anh ấy đã làm tôi phấn khích theo cách đó. Anh ấy đang chăm sóc tôi và tôi sắp chết, vì anh ấy sẽ coi tôi như một con điếm vô vọng. Rồi tôi nghĩ đến việc quay lại ôm anh để cảm ơn tình yêu của anh và tha thứ cho tôi vì những điều anh đã làm trong chính ngôi nhà của anh, cái ôm của một người con gái dành cho một người cha và nhờ đó chấm dứt tình trạng đã trở nên quá nguy hiểm đối với tôi này. . Giải pháp thay thế cho điều đó là ở ẩn và tiếp tục cảm nhận bàn tay của anh ấy trên vùng kín của tôi, nhưng sau đó việc chạm vào ngón tay của anh ấy là điều quá xấu hổ. Tôi thu hết can đảm và giả vờ thức dậy để ôm anh ấy, nhưng khi quay lại.

Ngoan nào, rồi bố cho con tiền

Ngoan nào, rồi bố cho con tiền