Mở tiệc trong rừng cùng em. Kiệt sức, Cha tôi thả người lên người tôi, cảm thấy thân hình to lớn của ông – tất nhiên là ông to lớn hơn tôi – đang ép tôi vào giường ông. – Con có thấy chuyện này thế nào không, con trai? “Vâng, thưa bố,” tôi trả lời với giọng khó thở. —Ngày mai chúng ta sẽ luyện tập lại, phải không? Tôi không trả lời bất cứ điều gì, tôi không biết có nên cảm thấy hài lòng hay không. Ngày hôm sau, như anh ấy đã nói, chúng tôi lại làm như vậy và tôi thấy không còn đau nhiều nữa. Cha tôi đưa ra nhận xét về một số chi tiết mà tôi nên lưu ý khi quan hệ với một người phụ nữ, để đảm bảo niềm vui cho cả hai chúng tôi. Vài ngày sau, trên cánh đồng, tôi đang cưỡi ngựa thì đột nhiên Gabriel cưỡi con ngựa cái của anh ấy đến gần tôi.

Mở tiệc trong rừng cùng em

Mở tiệc trong rừng cùng em