Kế hoạch hiếp dâm cô giáo chủ nhiệm. Điều kỳ lạ nhất là người mẹ rất ngay thẳng, bà dành những cách đối xử đặc biệt đó cho những thời điểm có liên quan hoặc một sự kiện tôn giáo. Tôn giáo? Vâng, lúc đầu, và tôi cũng không hiểu, nhưng anh ấy đã nói với tôi. Rằng sau đó, hầu như mỗi lần đi nhà thờ về, cô ấy lại cư xử tình cảm hơn với con trai mình, tôi nghĩ rằng có lẽ đó là cách riêng của cô ấy để ăn mừng hoặc tận hưởng điều bị cấm đoán. Thật là một câu chuyện…. Và bạn không nhận được bất kỳ lợi ích nào từ tất cả những điều đó. Chà, các phần kéo dài hơn một năm, và tôi đã có những cuộc gặp riêng với anh ấy và mẹ anh ấy, và cả những cuộc gặp mà ba chúng tôi bày tỏ quan điểm của mình. Tôi không thích mỗi khi ở với dì, tôi có thể đi lại trong nhà tùy thích, dì rời bỏ tôi.

Kế hoạch hiếp dâm cô giáo chủ nhiệm

Kế hoạch hiếp dâm cô giáo chủ nhiệm