Cô ấy đã uống say rồi. Anh ta mang đôi ủng cưỡi ngựa cao cổ sáng bóng và những chiếc đinh thúc ngựa ồn ào khiến tôi có thể đe dọa nghiêm trọng bằng âm thanh kim loại của chúng. Với đặc điểm như vậy, anh ta bắt đầu bài phát biểu của mình bằng cách đe dọa tôi bằng một dải gỗ nhỏ trên tay. Đồ trụy lạc phải không, hưởng thụ chính con mình như một con khốn. Và cùng với lời diễn thuyết của anh ta, tiếng tát của một cái tát vào mông tôi vang lên, khiến tôi phải hét lên một tiếng đáng kinh ngạc; Rồi anh ta thô bạo xé toạc tay áo ngủ tôi đang mặc. Tôi cố gắng phản đối, nhưng giọng nói của tôi bị im lặng do một vụ nổ kim loại có chủ ý của cựa thúc ngựa nhằm đe dọa tôi. Trong thâm tâm, tôi nhận ra rằng mình đã xứng đáng bị đánh đập.

Cô ấy đã uống say rồi

Cô ấy đã uống say rồi