Chơi gái xinh sở hữu tâm hồn tuyệt đẹp. Thông thường điều này không xảy ra, anh ấy luôn mang theo điện thoại bên mình. Nhưng hôm nay không biết thế nào họ lại quên chạy mất dép! Sau một thời gian, các cuộc gọi bắt đầu đến với anh ta. Tôi muốn xem nó có ích gì không. Nhưng khi tôi nhìn thấy điện thoại của anh ấy… đất trượt dưới chân tôi. Chiếc điện thoại đó thuộc về một cô gái nào đó, trên đó có ghi tên và cuộc sống của cô ấy. Khi điện thoại đó bị ngắt kết nối, tôi đã cố mở điện thoại của anh ấy, nhưng nó có mã trên đó. Tôi đã nhập mã hai hoặc ba lần, nhưng nó không mở. Sau đó, tôi gõ tên của cô gái có điện thoại reo. Thế là mở máy ngay. Nhìn thấy điện thoại của anh ấy cả thế giới của tôi tan vỡ.

Chơi gái xinh sở hữu tâm hồn tuyệt đẹp

Chơi gái xinh sở hữu tâm hồn tuyệt đẹp