Bi kịch của người phụ nữ đã có gia đình. Sau khi tốt nghiệp, mẹ tôi tham gia một kỳ thi cạnh tranh để được dạy ở một trường trung học, trong khi bố tôi tiếp tục với công ty của ông, công ty đang làm ăn rất tốt cho ông, vì mặc dù là một con lợn nhưng ông là một doanh nhân và rất nói nhiều. Khi tôi sống với bố mẹ, từ năm 7 hoặc 8 tuổi, tôi đã nhận ra rằng mọi thứ không suôn sẻ, vì bố tôi thường xuyên bỏ nhà đi, về muộn, đôi khi có vài cuộc nhậu nhẹt và hơn hết là ông ấy không biết tôi đã thấy một thông tin liên lạc giữa cha mẹ tôi. Mọi chuyện trở nên tồi tệ khi sau này, như mẹ tôi kể với tôi, mặc dù ít quan hệ tình dục nhưng bố tôi đã lây cho mẹ tôi căn bệnh tình dục. Đó là cọng rơm làm gãy lưng con lạc đà. Có một cuộc thảo luận lớn và tất cả mọi thứ là họ tách ra.

Bi kịch của người phụ nữ đã có gia đình

Bi kịch của người phụ nữ đã có gia đình